VÅR VÄRDEGRUND

- VISIONEN FÖR VÅR FÖRENING

G emenskap

H änsyn

S portslighet

K unskap

G emenskap

H änsyn

S portslighet

K unskap

"Göteborg Hästsportklubb har ett aktivt värdegrundsarbete, där vi hela tiden arbetar för att förbättra klimatet i vår klubb för hos oss ska alla känna sig välkomna"

Göteborg Hästsportklubb verkar för en stark gemenskap där alla är välkomna oavsett disciplin och nivå.
Vi tar hänsyn till varandra och hästen samtidigt som vi bidrar till ökad kunskap och en sund sportslig anda hos våra medlemmar.


Göteborg Hästsportklubb är en förening som har ett starkt hållbarhetsarbete där vi aktivt tar avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. Vi arbetar ständigt för att främja engagemang och delaktighet bland våra medlemmar. Hos oss är man välkommen oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, ålder eller funktionsvariation.


Vår förening har nolltolerans mot droger och doping.


Göteborg Hästsportklubb vill vara en förening i framkant avseende kvalité, trivsel och hållbarhet. Vår målsättning är att vara det självklara valet för aktiva ryttare på alla nivåer i regionen. Våra arrangemang skall vara en attraktiv mötesplats som främjar och stärker hästsportens och individens utveckling. Vi vill växa samt behålla vår familjära gemenskap där alla är välkomna och delaktiga.